La imatge de les dones als mitjans: el camí de la igualtat

Les associacions de dones periodistes es queixen de la invisibilització de tot allò femení a la informació periodística i els estudis sobre la matèria corroboren la infrarrepresentació d’aquest grup social “Un clar exemple de la invisibilització en els mitjans de comunicació d’allò que li passa a la dona és la informació sobre el conflicte civil…