“Barcelona ha venut un model de ciutat que exclou i no és original”

L’antropòleg Manuel Delgado, expert en l’estudi de les identitats col·lectives en contextos urbans, és des de fa anys força crític amb el model Barcelona. Ho prova el seu últim llibre, La ciudad mentirosa. Fraude y miseria del “modelo Barcelona”, on considera que s’ha convertit la ciutat en un parc temàtic i reivindica el conflicte com a consubstancial al món urbà.