Santos Hernández: “Cooperativa i sindicat han estat sinònims molts anys”

ENTREVISTA Santos Hernández, membre de la Fundació Roca i Galès, que té com a objectiu la promoció i la difusió delcooperativisme i dels seus principis, analitza en aquesta entrevista per al Catalunya la relació, estreta, entre el sindicalisme, l’anarcosindicalisme i el moviment mutualista o cooperatiu que han format i formen els pilars bàsics del moviment obrer.