Josetxu Riviere: “Todavía hay muchas barreras porque los hombres reconozcamos nuestra vulnerabilidad”

Estàndard

ENTREVISTA

Entrevista publicada em Donesdigital.cat el 18 de diciembre de 2012.

Josetxu Riviere, es un activista por la igualdad de género que ha abordado la relación entre la salud y la masculinidad. Ha escrito diferentes artículos sobre salud laboral en los que ha planteado que el machismo podría ser un factor de riesgo para la salud de los hombres. Riviere reivindica la aplicación de la perspectiva de género en las políticas públicas de salud que plantea como un concepto integral. Cuando habla de salud no sólo se hace referencia a la salud física o al “deterioro natural del cuerpo al paso de los años”, sino que lo amplía al ámbito laboral, el emocional o los consumos. Por otro lado, Riviere participa de la red de hombres por la igualdad de género estatal, formada por grupos que desarrollan un trabajo político y personal para cuestionar los modelos machistas e impulsar la igualdad de género.

¿Cómo se traduce el machismo en términos de salud? ¿Se puede decir que perjudica la salud de los hombres?
Seguir el modelo hegemónico y tradicional tiene consecuencias para los mismos hombres: pone su salud en peligro, pero también les genera dificultades emocionales. Pero todo esto se tiene que enmarcar dentro de un contexto en el que mantienen muchos privilegios. Para todos aquellos que estamos en el movimiento de hombres por la igualdad, aun cuando ponemos sobre la mesa los efectos sobre la salud de los hombres que tiene el machismo, sí que remarcamos que no podemos aparecer como víctimas de este sistema porque no es así en general.

Continua llegint

Josetxu Riviere: “Encara hi ha moltes barreres perquè els homes reconeguem la nostra vulnerabilitat”

Estàndard

ENTREVISTA

Entrevista publicada a Donesdigital.cat el 18 de desembre de 2012.

Josetxu Riviere, és un activista per la igualtat de gènere que ha abordat la relació entre la salut i la masculinitat. Ha escrit diferents articles sobre salut laboral en els quals ha plantejat que el masclisme podria ser un factor de risc per a la salut dels homes. Riviere reivindica l’aplicació de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques de salut que planteja com un concepte integral. Quan parla de salut no només es fa referència a la salut física o al “deteriorament natural del cos al pas dels anys”, sinó que ho amplia a l’àmbit laboral, l’emocional o els consums. D’altra banda, Riviere participa de la xarxa d’homes per la igualtat de gènere estatal, formada per grups que desenvolupen un treball polític i personal per a qüestionar els models masclistes i impulsar la igualtat de gènere.

Continua llegint

L’autocrítica en els mitjans de comunicació

Estàndard

ARTICLE D’OPINIÓ

Publicat el 11 de desembre a Media.cat

Els i les periodistes tenen un poder immens: està sota la seua responsabilitat la imatge que de la realitat es faça la societat. Per això cal fer una feina rigorosa i s’ha d’investigar els fets més enllà versió oficial i la nota de premsa, però també s’ha de contextualitzar i ser plurals en les versions que es donen. S’ha de donar a la ciutadania les eines suficients per entendre la realitat, per poder interpretar-la i, a partir de les diferents informacions que se li aporten, perquè puga crear-se la seua pròpia opinió del que passa. Per això cal, diferenciar clarament i formalment la informació de l’opinió o de la publicitat. Malauradament en una part dels mitjans de comunicació la informació ha perdut pes i l’opinió envaeix el seu espai. Desenes de tertulians i tertulianes, moltes vegades sense expertesa en la matèria que aborden, van de mitjà en mitjà defensant les seues, lícites, tesis i en moltes ocasions amb la única voluntat de generar polèmica.

Continua llegint