Decrecer para crecer

El decrecimiento es un movimiento social que se plantea como una alternativa al capitalismo En un contexto de globalización de la economía capitalista, marcada por una continua expansión de los mercados y por el crecimiento, nació hace cinco años en Francia un movimiento social que cuestiona el capitalismo desde planteamientos ecológicos y sociales: el decrecimiento….

Decréixer per poder créixer

El decreixement és un moviment social que es planteja com una alternativa al capitalisme En un context de globalització de l’economia capitalista, marcada per una contínua expansió dels mercats i pel creixement, va néixer fa cinc anys a França un moviment social que qüestiona el capitalisme des de plantejaments ecològics i socials: el decreixement. I ara arriba a…

La imatge de les dones als mitjans: el camí de la igualtat

Les associacions de dones periodistes es queixen de la invisibilització de tot allò femení a la informació periodística i els estudis sobre la matèria corroboren la infrarrepresentació d’aquest grup social “Un clar exemple de la invisibilització en els mitjans de comunicació d’allò que li passa a la dona és la informació sobre el conflicte civil…

La fi d’una alternativa?

Una normativa europea permet que els aliments ecològics siguin, alhora, transgènics Una proposta de la Comissió Europea permetria la presència de transgènics a la producció alimentària ecològica, l’única que actualment pot garantir al ciutadà que no conté cap element modifificat genèticament. Tot el sector productor, comercialitzador i elaborador s’oposa amb fermesa a aquesta mesura. 

La difícil baja del catolicismo

Ser apóstata en España no es un derecho reconocido. La apostasía es la única manera contemplada dentro del derecho eclesiástico para darse “de baja” del catolicismo tras haber sido bautizado. Con todo, es un camino difícil que no se encuentra regulado legalmente y que, en función del arzobispado, puede tener respuestas diferentes. En este sentido,…

La difícil baixa del catolicisme

Ser apóstata a Espanya no és un dret reconegut. L’apostasia és l’única manera contemplada dins del dret eclesiàstic de “donar-se de baixa” del catolicisme després d’haver-se batejat. Amb tot, és un camí difícil que no es troba regulat legalment i que, en funció de l’arquebisbat, pot tenir respostes diferents. En aquest sentit, el passat 18…