Decrecer para crecer

Estàndard

El decrecimiento es un movimiento social que se plantea como una alternativa al capitalismo

En un contexto de globalización de la economía capitalista, marcada por una continua expansión de los mercados y por el crecimiento, nació hace cinco años en Francia un movimiento social que cuestiona el capitalismo desde planteamientos ecológicos y sociales: el decrecimiento. Y ahora llega en Catalunya.  Continua llegint

Decréixer per poder créixer

Estàndard

El decreixement és un moviment social que es planteja com una alternativa al capitalisme

En un context de globalització de l’economia capitalista, marcada per una contínua expansió dels mercats i pel creixement, va néixer fa cinc anys a França un moviment social que qüestiona el capitalisme des de plantejaments ecològics i socials: el decreixement. I ara arriba a Catalunya. Continua llegint

Hacia la igualdad entre hombres y mujeres en los países de mayoría musulmana

Estàndard

Hacia la igualdad, articulo publicat a Canvi 16 el 30 de setembre de 2007 i reproduït a Webislam.

Los países de mayoría musulmana y las comunidades islámicas que viven en Occidente se debaten entre los diferentes caminos para conseguir la igualdad entre el hombre y la mujer en un contexto hostil y de discriminación, siempre desafiando la amenaza del integrismo.

Continua llegint

La imatge de les dones als mitjans: el camí de la igualtat

Estàndard

Les associacions de dones periodistes es queixen de la invisibilització de tot allò femení a la informació periodística i els estudis sobre la matèria corroboren la infrarrepresentació d’aquest grup social

“Un clar exemple de la invisibilització en els mitjans de comunicació d’allò que li passa a la dona és la informació sobre el conflicte civil a l’Iraq. Evidentment, és terrible que diàriament morin 40 persones a l’Iraq en un atemptat, el problema és que de la situació de les dones en aquell país gairebé no se’n parla: el 20% de les dones iraquianes estan prostituint-se per mantenir a les seues famílies, però això no interessa a uns mitjans amb un biaix sexista”, diu Pilar López Díez, periodista i experta en gènere i comunicació, especialment en temes de violència de gènere.

Continua llegint

La fi d’una alternativa?

Estàndard

Una normativa europea permet que els aliments ecològics siguin, alhora, transgènics

Una proposta de la Comissió Europea permetria la presència de transgènics a la producció alimentària ecològica, l’única que actualment pot garantir al ciutadà que no conté cap element modifificat genèticament. Tot el sector productor, comercialitzador i elaborador s’oposa amb fermesa a aquesta mesura.  Continua llegint

La difícil baja del catolicismo

Estàndard

Ser apóstata en España no es un derecho reconocido.

La apostasía es la única manera contemplada dentro del derecho eclesiástico para darse “de baja” del catolicismo tras haber sido bautizado. Con todo, es un camino difícil que no se encuentra regulado legalmente y que, en función del arzobispado, puede tener respuestas diferentes. En este sentido, el pasado 18 de octubre de 2007, por primera vez, se estableció precedente en la materia cuando la Audiencia Nacional reconoció el derecho de un bautizado a modificar sus datos presentes en los libros en qué se registra este acto de introducción al catolicismo. Continua llegint

La difícil baixa del catolicisme

Estàndard

Ser apóstata a Espanya no és un dret reconegut.

L’apostasia és l’única manera contemplada dins del dret eclesiàstic de “donar-se de baixa” del catolicisme després d’haver-se batejat. Amb tot, és un camí difícil que no es troba regulat legalment i que, en funció de l’arquebisbat, pot tenir respostes diferents. En aquest sentit, el passat 18 d’octubre de 2007, per primer cop, es va establir precedent en la matèria quan l’Audiència Nacional va reconèixer el dret d’un batejat a modificar les seues dades presents en els llibres en què es registra aquest acte d’introducció al catolicisme. Continua llegint